top of page

Okuden

(Deeper Level)

Shinnin No Maki

(Scroll of Confidence)

 

    1.  Isami Tasuki Nage

    2 . Obi Hane Goshi

    3. Tsurikomi Taoshi

    4. Momiji Nage

    5. Gyaku Hayanada

    6. Hiza Nage

    7. Osaekomi Gyakute Tori

    8. Kobushi Shime

    9. Kesa Hazushi

  10. Kubi Shime Tomoe Gyakute

  11. Ninin Nage

  12. Gyakute Gaeshi

  13. Hizaori Nage

  14. Gyaku Hagai

  15. Ushiro Kannuki

  16. Mae Kannuki

  17. Hikitate Tori Shime

  18. Ude Garami

  19. Ebi Shime

  20. Ushiro Ebi Shime

  21. Ushiro Nage

  22. Gyaku Eri Shime

  23. Shigarame Shime

  24. Ashi Kannuki

  25. Kesa Koroshi

  26. Hando Shime

  27. Ashi Gyaku

  28. Kabe Shime

  29. Ashi Karami Tori

  30. Nidan Gaeshi

  31. Satsuma Shime

  32. Tataki Komi

  33. Ushiro Nage Tori

  34. Saru Shigarami

  35. Sandan Gaeshi

 

Shinyo No Maki

(Scroll of Positive Spirit)

 

    1. Gyaku Hizaguruma

    2. Tsuki Hazushi Kotemaki

    3. Tsukkomi Dome

    4. Sune Shime

    5. Saru Shime

    6. Tobi Tsuki Tenada

    7. Obi Otoshi

    8. Sennin Gake

    9. Mune Dori

  10. Tsurigane Otoshi

  11. Inazuma

  12. Denko

  13. Kasumi Dori

  14. Shishi Otoshi

  15. Tawara Gaeshi

  16. Tonbo Gaeshi

  17. Keri Komi

  18. Ryuko

  19. Haya Nawa

  20. Katate Taiatari

  21. Tsuki Mi

  22. Ate Mi

  23. Zu Kurawase

  24. Tora Nirami

  25. Kiai Dori

  26. Senriyu Tome

  27. Yuki Chigai

  28. Munen Muso

 

Okuden

(Deeper Level)

Chuden

(Middle Level)

Shoden

(Beginning Level)

Kuden

(Mouth to Ear Level)

bottom of page